Θέση Δικηγόρου

Η Δικηγορική Εταιρεία Μ. Ηλιάδης & Συνεταίροι Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Δικηγόρου για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Αστικού Δικαίου

Απαραίτητα προσόντα και καθήκοντα:

 1. Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
 2. Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων Αστικού Δικαίου με ανάλογη εμπειρία
  • στη σύνταξη δικογράφων, αιτήσεων και άλλων νομικών εγγράφων
  • στην έρευνα και μελέτη νομοθεσίας και νομολογίας
  • στη προετοιμασία υποθέσεων για ακρόαση και
  • στον χειρισμό υποθέσεων στο Δικαστήριο
 3. Δικαστηριακή εμπειρία σε χειρισμό Τραπεζικών υποθέσεων και υποθέσεων Ασφαλιστικών εταιρειών ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 5. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, αφοσίωση και υπευθυνότητα.

Μισθός και συναφή ωφελήματα: Πολύ καλές απολαβές και ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22-667730

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν διακριτικής μεταχείρισης.

With over 40 successful years of service to the international business community, Eliades & Partners is today considered one of the most distinguished commercial law firms in Cyprus and provides a multi-disciplinary legal, tax and business consultancy service not only to the local market but more so to the broad international community.

ADDRESS

Follow Us